موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

نمایشگاه مجسمه های کوچک پرویز تناولی

files_magazinContents_400_x_400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

افتتاحیه نمایشگاه مجسمه های کوچک پرویز تناولی
جمعه 12 مهر ماه  از ساعت 16 تا 20

معرفی آخرین کتاب ایشان با عنوان "تاریخ مجسمه سازی در ایران"

با سخنان ناشر و دکتر علیرضا سمیع آذر ساعت 18 تا 20