موسسه ماه مهر

۰۸ بهمن ۱۳۹۸

سینمای 1960 امریکا

files_magazinContents_878896images[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

استاد:  حسین کربلایی طاهر (شاهین)
 سینمای 1960 امریکا و ساختار سینمای مستقل

هدف از این کلاس شناخت سینمای مستقل دهۀ 60 و تاثیر جنبشهای اجتماعی، سیاسی در بوجود امدن آن  و معرفی فیلمسازان تاثیر گذار آن است.

پیش نیاز: دانستن زبان انگلیسی ( در حد درک فیلم ) الزامیست .

توضیح:
گسترۀ عظیم اتفاقات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در گوشه و کنار دنیا در دهۀ 1960 بسیاری از تاریخدانان را بر آن داشت تا نام این دهه را " دهۀ فرهنگی" نام گذارند. که بطور دقیقتر از 1963 تا 1974 ادامه دارد. در امریکا به نام " دهۀ تلاقی فرهنگی" و " انقلاب اجتماعی" نام گرفت و برخی این دوره را دورۀ " کابوس یانگیین" نامیدند چراکه فرهنگ غالب ، قادر به دربرگیری نیازهای جدید را نداشت و از طریق انحراف از نُرم به شکست فشارهای اجتماعی نسل قبل از خود پرداخت.
سینما در دهۀ 1960 منعکس کنندۀ موج عظیمی از تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کلان ترین شکل خود می باشد. مطالعۀ این دوره از تاریخ سینما بدون شک در فهم بهترمان ازدرک بصری و ساختارفیلم موثر بوده و با ریشه های بسیاری از اتفاقات و تحولات آشنا میسازد. در این میان سینمای دهۀ 60 امریکا با معرفی فیلمسازان و دگراندیشان جدید خود سهم بسزایی در ساختار و روش فیلمسازی مدرن دارد. به گونه ای که شناخت کامل سینمای امروز جهان را بدون آگاهی از دستاوردهای آنها تقریبا غیر ممکن مینماید.

روش:
بر اساس مهمترین ویژگی هر سال ، از 1960 تا 1969 ، و ارتباط آن با سینما ،  10 عنوان برای موضوع هر جلسۀ کلاس انتخاب شده است:

1- شناخت دهۀ 60 و سینمای قبل از 60
2 -  1960 - سینما و اشارات به مصایب
3 - 1961 - سینما و حقوق مدنی
4- 1062 – سینما و زوال فرمهای اجتماعی ،  ظهور جنبشهای اجتماعی
 5- 1963 -  سینما و ترور
6 - 1964 – سینما و جامعۀ باز – حساسیتهای نو
7 - 1965- سینما و رنگ پوست
8 - 1966- سینما و سرپیچی از خواسته های فرهنگ غالب
9 - 1967 – سینما و توهم شورش
10- 1968 – سینما و سقوط نوستالژی
11- 1969- سینما و تلاقی فرهنگی

قبل از هر جلسه بحث ، یک جلسه نمایش فیلم خواهد بود ( توضیح: در صورت امکان می توان مدت زمان هر جلسه را به 4 ساعت افزایش داد تا دانشجویان ابتدا فیلم را ببینند و بعد تدریس و بحث شروع شود) .  سعی بر آن شده تا از مجموع فیلمهای ساخته شده در هر سال، یک فیلم شاخص برای دانشجویان انتخاب و نمایش داده شود. فیلمهایی نظیر: روانی - هیچکاک ، آپارتمان – ویلیام وایلدر ، داستان وست ساید – رابرت وایز ، بانی و کلاید – آرتور پن ، 2001: یک اودیسه فضایی – استنلی کوبریک ، حدس بزن کی برای شام میاد؟ - استنلی کرامر ، در گرمای شب – نورمن جویسن ، کابوی نیمه شب – جان شلزینجر ، ایزی رایدر – دنیس هاپر و ...