موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کلاس نورپردازی

files_magazinContents_20733نورپردازی[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

استاد : غفوری- محمد

 شناخت نور و کنترل آن یکی از مباحث بسیار مهم در عکاسی است،که علاوه بر جنبه های فنی دارای ابعادی زیباشناختی نیز می باشد.
هنرجویان در این کارگاه ضمن آشنا شدن با تجهیزات یک استودیو و طرز کار با آنها مباحث مربوط به اشکال گوناگون نورپردازی را به صورت عملی می آموزند

یکشنبه ها : ساعت 20-17
مهلت ثبت نام: 29/5/92