موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

یک عمر فعالیت هنری نصرت الله مسلمیان بررسی می شود

files_magazinContents_473052400_x_850[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
موسسه ماه مهر در ادامه سلسله نشست های «هنرمند نمای نزدیک» نشستی با عنوان «نصرت الله مسلمیان: آرمان گرایی و نقاشی» با حضور علیرضا سمیع آذر و حمید سوری ، روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ساعت ۱۸ در محل نگارخانه ماه مهر برگزار می کند. نقاشی‌های مسلمیان از مهم‌ترین آثار هنر معاصر ایران به حساب آمده و او همواره در دوره‌های کاری خویش به دغدغه های اجتماعی و تجربه زیسته اهمیت داده است؛ از این رو نقاشی‌هایش بازتاب روحیه اجتماعی هنرمند و نمایی از زیست دوره های تاریخی کشور ایران است. آثار جدید این هنرمند را می توان به دو بخش تقسیم کرد؛ سری اول پرتره هایی است از چهره محزون و نمادین زن با تاکید بر حالت اندوهگین چشمان که در مقیاسی بزرگ بر بوم مربع با زمینه رنگی نقش می بندد. سری دوم نقاشی های پیچیده تری مشتمل بر عناصری انتزاعی و فیگوراتیو، گاه شامل پرتره هاست که در قیاس با کارهای سری نخست، ارجاعات تاریخی و فرهنگی بیشتر، جنبه روایتی گسترده تر و البته کیفیت تاثیر گذاری رمانتیک کمتری دارد. قدرت چشمگیر هنرمند در سازماندهی این عناصر و تعامل خلاق آنها با فضای خالی به کیفیت پیچیده ای از دیالکتیک شکل و زمینه منتهی می شود که در نقاشی معاصر ایران استثنایی است. سطوح، طرح ها، نقوش و چهره های انسانی در کارهای او بیش از نیروی بصری، قدرت استعاره ای پدید می آورند تا پهنه ای از تفسیر و تاویل بر عرصه نقاشی جاری شود. فیگورها و نقشمایه های تغزلی ارجاعات مکرری نیز به حافظه تاریخی دارند که به مخزن شمایل های ادوار مختلف و مستندات سیاسی و اجتماعی ارتباط می یابند. نتیجه کار نقاشی هایی هستند اکسپرسیونیستی با درونمایه تراژیک که در عین حال از کیفیت بصری جذاب و درخشانی نیز برخوردارند. نصرت الله مسلمیان متولد 1332 سلماس. کارشناسی ارشد دانشکده هنرهای زیبا و استاد هنر دانشکده هنر است. این هنرمند تاکنون نمایشگاه های متعددی از آثار خود برپاکرده است.