موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

درآمدی بر فلسفه هنر دریدا در ماه مهر تدریس می شود

files_magazinContents_images2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpeg

  موسسه ماه مهر برای دوره ویژه «درآمدی بر فلسفه هنر دریدا»  هنرجو می پذیرد.دریدا فیلسوفی است که گرچه نظریه ای مجزا و مدون در بابِ هنر نداشته است اما حضورِ او نه تنها در سراسرِ نظریهٔ هنر در نیمهٔ دوم قرن بیستم بلکه در کلِ عرصهٔ علوم انسانی دیده می‌شود. این دوره تلاش می‌کند تا به‌بهانهٔ مروری کوتاه بر یکی از کتابهای متاخرِ دریدا حقیقت در نقاشی (1978) که می‌توان آن را حقیقت درلباسِ نقاشی نیز ترجمه کرد، حتی‌الامکان به مبانیِ فلسفیِ هنرِ پساساختارگرا بطورکلی و فلسفه هنر دریدا به طور خاص نزدیک شود. شکی نیست که باتوجه به غیبتِ مطلقِ متونِ نظریِ مربوط به این حوزه در زبانِ فارسی، این کار به‌هیچ‌وجه کارِ ساده‌ای نیست. به‌همین‌دلیل است که نیمی از این دوره به طرحِ مبانی و پیش‌زمینه‌ها اختصاص داده شده است. پیش‌از هرچیز طراحیِ چنین دوره‌ای با این فرض صورت گرفته است که نقدِ هنر (یا در  کل حرف‌زدن دربارهٔ اثر) خود به‌اندازهٔ کنشِ تولیدِ اثرِ هنری مقوله‌ای جدی است. فروکاستنِ فلسفهٔ هنر به تاریخِ هنر (و یا بالعکس به اظهارنظرهای شخصی و کلی‌بافی‌هایی در بابِ فرم و خط و پیکره) خطری است که تلاش می کنیم تا حد ممکن از آن اجتناب کنیم. هنر چیست؟ نسبتِ آن با واقعیت و تفکر کدام است؟ این‌ها پرسش‌هائی است که هرگونه بحث جدی در بابِ هنر به‌شکلی خستگی‌ناپذیر باید آن‌ها را تکرار کند.

کلاس درآمدی بر فلسفه هنر دریدا روزهای شنبه ساعت ۱۷ تا ۲۰ برپا می شود و مدت برگزاری کلاس ها هشت جلسه سه ساعته است. علاقه مندان برای ثبت نام در این کلاس ها تنها تا 20 مزداد ماه فرصت دارند برای نام نویسی اقدام کنند.