موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

وقفه در کلاس های طراحی پارچه پریوش گنجی

files_magazinContents_web-ganji6[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کلاس های طراخی پارچه استاد پریوش گنجی از تاریخ سوم تا هفدهم تیرماه به دلیل مسافرت برگزار نمی شود. 

بخش آموزش ماه مهر ، ضمن عذرخواهی از هنرجویان ، درخواست می کند تا در این فاصله زمانی برای استفاده از این کلاس به موسسه مراجعه نکنند.بدیهی است که \س از بازگشت استاد از این سفر بار دیگر این کلاس فعالیت خود را پی می گیرد .