موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

آموزش طراحی - نقاشی مدرن توسط یعقوب عمامه پیچ

files_magazinContents_monsterisland_detail1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

یعقوب عمامه پیچ هنرمند مشهور معاصر ، در موسسه ماه مهر ، به آموزش طراحی- نقاشی می پردازد.

دوره آموزش طراحی - نقاشی یعقوب عمامه پیچ شامل آشنایی با دستاوردهای سبک های مدرن در عرصه این هنر و نحوه به کارگیری آنها توسط هنرجویان با توجه به ویژگی های فردی و روانشناختی هر هنرجو است.

همچنین در این دوره با توجه به نیازهای متفاوت هنرجویان آکادمیک و غیر آکادمیک موارد مورد نیاز برای هر دسته به شکل جداگانه تدریس می شود.

کلاس های این دوره روزهای دوشنبه عصر ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار می شود.