موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

دوره آموزشی مجسمه سازی زیر نظر پرویز تناولی هنرجو می پذیرد

files_magazinContents_gray_011[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره جدید آموزش مجسمه سازی زیر نظر پرویز تناولی با عنوان یادمان شاعر در موسسه ماه مهر هنرجو می پذیرد.
به گزارش ماه مهر ، موضوع این کلاس، ساختن یادمانی برای یک شاعر است.  در این دوره ابتدا مقدماتی درباره یادمان سازی و یادبودسازی آموزش داده می شود  و هنرجویان  به فضای یادمان سازی راهنمایی می شوند. سپس هر یک از هنرجویان شاعر دلخواه خود را در نظر گرفته و شعر یا مجموعه اشعاری از آن شاعر را که برایش تاثیر گذار بوده، انتخاب کرده و از آن پس تلاش‌های لازم برای به حجم درآوردن آن شعر  رابه عمل می آورد.

هیچگونه محدودیتی در فرم و فضا و مصالح کار وجود ندارد اما بر اساس ایده و طرح هر هنرجو ،  ممکن است  برای او راهکار ویژه ای با مصالح و تکنیک‌های اجرایی خاصی در نظر گرفته شود.
زمان در نظر گرفته شده برای این دوره 8 جلسه ( 2 ماه) است. کلاس های این دوره در روزهای یکشنبه ساعد 10 تا 13 برگزار می شود.