موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

دوره یکساله مجسمه سازی ماه مهر هنرجو می پذیرد

files_magazinContents_800px-Circle_Wind_Sculpture1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ماه مهر برای دوره یک ساله مجسمه سازی که زیر نظر  سه هنرمندمجسمه سازی کشور به نام های نرگس حریریان ، ریما اسلام مسلک و کامبیز صبری برگزار می شود ، هنرجو می پذیرد.

این دوره مجسمه سازی در روزهای دوشنبه ساعت 17 تا 19 و  روزهای سه شنبه ساعت  10 تا 13 و 14 تا 17 برگزار می شود.

آموزش های مطرح در این دوره شامل تاریخ عمومی حجم  (کامبیز صبری) ، مبانی حجم  ( نرگس حریریان) ، حجم عمومی  (ریما اسلام مسلک)  و حجم تخصصی (ریما اسلام مسلک - کامبیز صبری)  است.

همچنین آموزش نقش برجسته (ریما اسلام مسلک) نیز بخش دیگری از مطالب مطرح در این دوره یک ساله است.

دوره یک ساله مجسمه سازی ، شامل آموزش های جامعی است که یک هنرمند مجسمه ساز باید به آن مسلط باشد و به منظور  ارتقای سطح کیفی علاقه مندان به هنر مجسمه سازی و همچنین هنرمندان فعال در این عرصه تدوین شده است .

علاقه مندان به استفاده از  این دوره تا 25 اردیبهشت برای ثبت نام فرصت دارند .