موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

هنرجویان ، هنرمندان و همکاران ماه مهر از تخفیف بیمه ایران برخوردار می شوند

files_magazinContents_Arm[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
بیمه ایران اقدام به ارایه تخفیف ویژه ای به هنرجویان ، هنرمندان و همکاران ماه مهر کرده است که شامل تخفیف برای دو نوع بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو میشود. به گزارش ماه مهر ، هنرجویان ، هنرمندان و همکاران موسسه ماه مهر ، از این پس می توانند با در دست داشتن معرفی نامه این موسسه از 20 درصد تخفیف بیمه بدنه و 10 درصد تخفیف بیمه شخص ثالث برخوردار شوند. این تخفیف در نتیجه همکاری بیمه ایران با موسسه ماه مهر فراهم شده است ، برای اطلاعات بیشتر به واحد آموزش موسسه ماه مهر مراجعه کنید .