موسسه ماه مهر

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

دوره فشرده مجسمه سازی هنرجو می پذیرد

files_magazinContents_2563161[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره فشرده مجسمه سازی به دلیل استفبال زیاد علاقه مندان برای ترم جدید ، هنرجو می پذیرد.

این کلاس دوره آمادگی ( پیش نیاز ) کلاسهای استاد تناولی است . نخستین جلسه با حضور ایشان آغاز شده ونکات کلیدی را برای هنر جویانشان شرح خواهند داد . سپس تکنیک ها تقریبا در طول دو ماه توسط سرکار خانم پاد( دستیار استاد) آموزش داده می شوند و پس از اتمام آموزش مقدماتی در آخرین جلسه در بهار 92 ، استاد ، مجسمه های هنر جویان را مورد ارزیابی قرار داده ونقاط ضعف و قدرت کار را برایشان روشن می کنند.

کلاس ها در مدت 14 جلسه برگزار می شودکه 12 جلسه آن به بخش تکنیک اختصاص داده شده است.

*در این دوره به هنرجویان 4 تکنیک ارایه می شود تا بتوانند با روشهای گوناگون به اجرای ایده های خود بپردازند و با ابزار و مواد هر تکنیک آشنایی پیدا کنند.

مهمترین مرحله ساخت یک مجسمه ، انتخاب مسیر درست و چگونگی اجرای آن است که در این کلاس به آن پرداخته می‌شود.

این دوره شامل 12 جلسه است و شامل:

1.مدل سازی با آرماتور و گچ2 جلسه.

2.قالب گیری سیلیکون و روشهای کار با موم و جواهر سازی 4جلسه.

3.مجسمه سازی با ورق2 جلسه.

4.معکوس 2 جلسه.

5.حضور در کارگاه ریخته گری در خارج از موسسه 1 جلسه.

6. پرداخت مجسمه 1 جلسه.

لوازم مورد نیاز برای هر تکنیک در همان روز باید به همراه هنر جویان باشد و به قدری وقت فشرده است ودوره پر کاری پیش روست، که با همراه نداشتن ابزار، هنرجو جلسه را از دست داده و مسولیت آن بر عهده هنر جوست .لیست ابزار مورد نیاز هر هنرجو پس از ثبت نام جهت تهیه در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

تدریس دوره فشرده مجسمه سازی  توسط خانم مونا پاد و زیر نظر استاد تناولی در روزهای شنبه: ساعت 17-14و روزهای یکشنبه: ساعت  13-10 انجام می شود و حضور در هر دو روز الزامیست.