موسسه ماه مهر

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

ماه مهر شنبه تعطیل است

files_magazinContents_3810510[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ماه مهر روز شنبه 16 دی ماه به دلیل  آلودگی هوای تهران هماهنگ با اعلام تعطیلی اضطراری  مراکز آموزشی و ادارات شهر تهران از سوی دولت ، کلیه فعالیت های خود را تعطیل می کند.

به گزارش ماه مهر ، این موسسه در روز شنبه 16 دی ماه ، تعطیل است و به این ترتیب کلیه کلاس های بخش آموزش یا نگارخانه یا دیگر بخش های موسسه فعالیتی ندارند . به همین دلیل از هنرجویان تقاضا می شود از مراجعه به موسسه در این روز خودداری کنند تا به این ترتیب کمکی در کاهش آلودگی هوای تهران شود .