موسسه ماه مهر

۲۷ بهمن ۱۳۹۸

دوره ویژه عکاسی در محیط های طبیعی در ماه مهر

files_magazinContents_98[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ماه مهر به منظور رفع نیاز هنرجویان و هنرمندان عرصه عکاسی به آموختن نحوه عکاسی از ایده یابی تا اجرای نهایی ایده ها در محیط های طبیعی یک دوره ویژه آموزش عکاسی با نام  کارگاه تجربه «1» برپا می کند .

به گزارش موسسه ماه مهر ، در این دوره آموزشی هنرجویان با عکاسی بر اساس یک ایده در محیط های مختلف جغرافیایی آشنا می شوند و می آموزند که چگونه از محیط جغرافیایی برای خلق اثر عکاسانه خود بهره برند.

این دوره آموزشی همراه با 4 سفر یک روزه به نقاط مختلفی است که لازمه عکاسی مجموعه عکس های مورد نظر برای گذراندن دوره است .