موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کریسمس بر هموطنان مسیحی مبارک

files_magazinContents_Christmas_Tree[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

جشن کریسمس که به نوعی یکی از بزرگترین جشن های جهان به شمار می رود و توسط هموطنان مسیحی ایرانی نیز برپا می شود ، بر همه هموطنان مسیحی مبارک باد