موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

تغییر در زمان برپایی کارگاه نقاشی آبرنگ

files_magazinContents_7820[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

کارگاه نقاشی آبرنگ که زیر نظر  سیاوش مظلومی پور در موسسه ماه مهر برپا می شود از  روز دوشنبه به روز شنبه ساعت 12.30 – 9.30 منتقل شد.

به گزارش موسسه ماه مهر ، اجرای شیوه های مختلف و مرسوم آبرنگ با مراجعه به مثالهایی از آبرنگ کاران ایرانی و اروپایی مواد آموزشی کارگاه آبرنگ را تشکلی می دهد.

نقاشی آبرنگ یکی از شیوه های نقاشی بیرون کارگاهی (outdoor) است که در روش آموزشی نقاشی کلاسیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا امکان یادداشت برداری رنگی سریع از طبیعت را برای نقاش فراهم می کند.