موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

ماه مهر برای دوره جدید کلاس های خود ثبت نام می کند

files_magazinContents_2764899[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

ماه مهر برای دوره جدید دو کلاس «مفاهیم و رویکردها در معماری معاصر جهان» و « صدا- چیدمان » ثبت نام می کند.

به گزارش ماه مهر ، کلاس مفاهیم و رویکردها در معماری معاصر جهان زیر نظر علیرضا سمیع آذر برپا می شود و شامل مجموعه مباحثی است در بررسی تحلیلی پارادایم‌های جدید در معماری معاصر که با معرفی الگوواره معماری مدرن، تحولات شکلی و مفهومی منتهی به شیوه‌های بدیع در معماری معاصر را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مسیر علاوه بر رهیافت های معماری مدرن، شاخص ترین چهره های پیشگام و موثر در شکل گیری جریان‌های معماری دهه‌های اخیر با معرفی کارهای مهم و بحث برانگیزشان بررسی و تحلیل می شود. مجموعه مباحثی است در بررسی تحلیلی پارادایم‌های جدید در معماری معاصر که با معرفی الگوواره معماری مدرن، تحولات شکلی و مفهومی منتهی به شیوه‌های بدیع در معماری معاصر را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این مسیر علاوه بر رهیافت های معماری مدرن، شاخص ترین چهره های پیشگام و موثر در شکل گیری جریان‌های معماری دهه‌های اخیر با معرفی کارهای مهم و بحث برانگیزشان بررسی و تحلیل می شود. این کلاس در روزهای دوشنبه ساعت 18 تا 20 برگزار می شود. اخرین فرصت ثبت نام در این کلاس روز چهارم دی ماه اعلام شده است و نخستین جلسه آن در روز یازدهم دی ماه برگزار می شود.

در کارگاه چیدمان صدا نیز هنر صدا-چیدمان ز زوایای خلاقانه و فنی، در کنار تاثیر پارادایم های فرارشته ای مورد بررسی قرار می گیرد. این کلاس اصول هنر صدا - چیدمان را در 10 جلسه زیر نظر محمد پژوتن به علاقه مندان آموزش می دهد . زمان برپایی جلسات این کلاس در روزهای چهارشنبه ساعت 10 تا 12 است و آخرین فرصت ثبت نام در این دوره روز چهارم دی ماه است .