موسسه ماه مهر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

موسسه ماه مهر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه فعال است

files_magazinContents_782[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg
موسسه ماه مهر ؛ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ، همچنان باز است و کلیه فعالیت های آن  مطابق روند معمول دایر است.  به این ترتیب کلیه هنرجویان و هنرمندان ماه مهر در روزهای جاری می توانند از فعالیت های موسسه بهره مند شوند.