موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_gallery[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

"بینابینیت " گردآورنده : حمید سوری


"بینابینیت " گردآورنده : حمید سوری

files_exhibition_001_Inbetweeness1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

22 اردیبهشت تا 24 خرداد ماه 1391

جلسه نشست نقد و بررسی: شنبه 20 خرداد از ساعت 17 تا 20

مهرداد افسری، ژینوس تقی زاده ، سعید روانبخش ، جاوید رمضانی ، رزیتا شرف جهان ، وحید شریفیان ، حامد صحیحی ، بهرنگ صمدزادگان ، سمیرا علیخانزاده ، فرهاد فزونی ، امیرعلی قاسمی ، بهنام کامرانی ، نصرت الله مسلمیان ، مهدی مقیم نژاد ، مهران مهاجر ، حسین والا منش

بینابینیت

مطلق ها شکسته شده اند. زمین زیر پای ما دیگر محکم نیست. مرزهای جدا کننده محو و کمرنگ شده اند. معلوم نیست اثر نقاشی است؟ عکس است؟ مجسمه است؟ سبک آن نیز مشخص نیست، انتزاعی است فیگوراتیو است؟ بیانگر و تند است؟ سرد و خنثی است؟ رویکردش جهتی ندارد، بومی گراست؟ جهان وطنی است؟ تلفیقی از بیان های متفاوت و حتی متضاد است؟ موضعش در برابر موضوع هم مبهم است له؟ علیه؟ بی تفاوت؟ جمع ضدین؟ درهیچ عرصه ای (رسانه، تکنیک، سبک، ژانر و موضوع) تکلیف مشخص نیست. این ابهام ها، تضادها، تناقض ها و موارد مشابه آن در هنر معاصر ایران، همچون جهان، بیش از هر زمان دیگری مشهود است. بخشی از این عدم تعین، عدم قطعیت و بینابینی بودن به هنر معاصر در جهان باز می گردد که خود واکنشی است به قعطیت ها و ناب گرایی های افراطی مدرنیسم. این امر همچنین باز می گردد به از بین بردن سلسله مراتبی که به ویژه در دو قرن گذشته موجب مرزی مصنوعی میان هنر والا و هنر نازل، هنر و صناعت، هنر و کارهای زنانه شده بود.

در ایران آیا می توان همین علت ها را بر شمرد؟  به نظر می رسد علاوه بر اینها باید دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد: وضعیت برزخی جامعه، بلا تکلیفی هنرمند، آزمایشگری مدام، واکنش به باورهای جزمی و قطعیت های یقینی، فرار از محدودیت ها و چهارچوب ها و... گروهی معتقدند این بینابینی بودن، تشتت است، فرصت طلبی است، نداشتن پیام و بی معیاری است. اگر چه آثار متعددی دیده می شود که کمترین درنگی به چرایی انتخاب رسانه و بیان نشده و این ویژگی ها را در بر داشته باشند، اما هنرمندان آثار گردآوری شده در این نمایشگاه ، به عنوان نمونه هایی، آگاهانه بینابینیت رسانه و بیان خود را انتخاب کرده اند تا فراتر از منافع صنفی، دوران خود را منعکس کنند، بر محدودیتها فائق آیند و می پرسند چرا رسانه باید اصالتی پیدا کند که هدف رسانه فراموش شود؟ و آیا از ترس تشتت باید به نظم پادگانی تن در داد؟

حمید سوری

اسفند 90


265043lowsize.jpg 517774lowsize.jpg javidramezani.jpg lowsize.jpg vahid sharifian.low size.jpg 561360lowsize.jpg lowsize-b.jpg samira alikhanzadeh.az majmoe albome khanevadegi- hamzad- 120.150 cm- chape digital. low size.jpg 571102Tight.JPG lowsize.png lowsize .jpg 02.jpg lowsize mohajer.jpg