موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_608759Screen_Shot_2019-07-04_at_10.04.18_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه آثار مجسمه و چیدمان


نمایشگاه آثار مجسمه و چیدمان

files_exhibition_Screen_Shot_2019-07-04_at_10.04.18_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سلام قولا من رب رحیم

تو صاحب منصبی جانا ز مسکینان نیندیشی/

تو خواب آلوده ای بر چشم بیداران نبخشایی

فردریش ویلهلم نیچه فیلسوف و زبان شناس قرن نوزدهم با نگرشی نو به هنر آن را مفری می داند برای رهایی انسان از رنج زیستن که به یاری آن می توان از سویه تراژیک زندگی عبور کرد. بنظر نیچه هنر و زیبایی تنها راه مواجهه آرام بخش با جهان هستی است. چرا که او جهان را آکنده از هراس و رنج می داند و انسان ناگزیر است این رنج کشیدن را تحمل کند. نیچه از تعالی بخشی به زندگی از طریق هنر و زیبایی سخن می گوید تا پستی و ملال زندگی را چهره ای جذاب و نو ببخشد. نمایشگاه "کلماتی بر دیوار" جزوی از همین هنری است که نیچه می گوید موجبات رفع ملال و تحمل رنج زندگی می شود.

مینا طلایی هنرمند همگام ماه مهر، با تیز بینی "سفره"را به عنوان ابزار بیانی برای توسعه و تبیین ایده اش برگزیده است. ایده پرتاب کلماتی مکرر که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسان مخاطب گرفتن دیوار است بی هیچ گونه واکنشی از سوی دیوار! طلایی با کاربرد انواع گوناگون سفره های آشنا، در ترسیم و تجسم بخشی ایده اش ما را به جستجو و کاویدن این شی پر بسامد روزانه، وامی دارد تا از این منظر امکانی برای شرح احوال ما فراهم سازد. ماه مهر مفتخر به داشتن چنین هنرمندانی است که تحولات انسانی را از دریچه هنر عینیت می بخشند.

موسسه فرهنگی هنری ماه مهر

کلماتی به دیوار

آثار ارائه شده در این نمایشگاه در خلال سال های اخیر در پیوند با وضعیت اقتصادی - اجتماعی و با نگاه به زوایا و پیامدهای مختلف آن شکل گرفته است. بعد معیشت که به دغدغه جدی و اولویت نخست بخش قابل توجهی از مردم بدل شده است، ناگزیر بر سایر حوزه ها نظیر فرهنگ و هنر سایه می اندازد. آثار در سیری مضمونی از ابعاد عام و کلان تا زندگی فردی را در این رابطه با نگاه به مقوله هایی نظیر جنسیت و مهاجرت با استفاده از متریال شاخص سفره های یکبار مصرف کاوش می کند.

واژه «سفره» را در ترکیبهای واژگانی چون؛ سفره مردم، سفره انقلاب و... به دلالت های متفاوت و متمایزی با اشاره به وضعیت دارایی، منابع اقتصادی و معیشتی مردم، از تیتر روزنامه ها تا گفتگوهای روزمره مردم، مکرر می شنویم. سفره که غایت امید به بهبود و ارتقاء کمیت و کیفیت آن موجب انتخاب هایی تعیین کننده در وضعیت ایران معاصر شده، متاثر از سلسله ای از روابط علی و معلولی و مولفه ها، کماکان به عنوان نخستین الویت کنونی جامعه و شکل دهنده مناسبات مختلف آن به قوت خود باقی است.

سرزمین مان ایران از سال 1327 دارای نظام برنامه ریزی برای اقتصاد و توسعه کشور بوده است. در این سال ها چشم اندازهایی نویدبخش بر اساس پیش بینی استحصال درآمدی عمدتاً نفتی در بودجه کشور ترسیم شد، اما نتیجه عملی آن به وضعیت کنونی انجامید؛ توگویی آنها کلماتی به دیوار بوده اند. (مینا طلایی)

نمایشگاه آثار مجسمه و چیدمان/ مینا طلایی/ گشایش: جمعه ۱۴ تیرماه ساعت ۱۶/ نمایشگاه تا ۲۸ تیر ادامه دارد.