موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_865462Screen_Shot_2019-06-15_at_10.23.01_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه شهر، کم توانان و حق شهروندی


نمایشگاه شهر، کم توانان و حق شهروندی

files_exhibition_Screen_Shot_2019-06-15_at_10.23.01_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

با گردآوری: آناهیتا عناصری

هنرمندان: علیرضا معصومی، محمود محرومی، مینا طلایی، محمد اسکندر بیگی، آرش معدنی، الهام سلیمان نژاد، مژگان طیار، آرش اکبری ، مهسا ثمری، نغمه اصلانی علیرضا مجیدی، آسیه جوادی و موژان رضایی


گشایش: 24 خرداد 1398 ساعت 16

ساعات بازدید: 15 تا 20 جمعه: 16 تا 20

نمایشگاه تا 7 تیر ماه ادامه دارد.

نشانی: خیابان آفریقا- کوچه نیلوفر- پلاک7

" ما هم شهروندیم"

شهر ها قرار است خاصیت مشترکی داشته باشند و آن تمرکز افراد در یک فضا برای برآوردن "خواسته های مشترک" شان است. از طرفی باورعام بر این است که به صرف پذیرفته شدن به عنوان شهروند، در بهره مندی از مواهب و امکانات شهر با دیگران برابریم و نباید مانعی در رسیدن ما به "خواسته های مشترک" مان وجود داشته باشد.

با نگاهی گذرا به وضعیت شهروندان اما، به سادگی میتوان دریافت که بهره مندی از موهبت زندگی در شهر تنها در اختیار آنانی قرار گرفته است که در عبور از موانع و مشکلات سر راه آن مواهب، موفق بوده اند.به عبارت بهتر گویی امکانات شهری تنها برای آنانی قابل استفاده است که توانایی گذر از هفت خوان عدم تناسب شهر با ابعاد مادی و معنوی انسانی را دارند یا از بالاترین سطح توانایی بدنی و ذهنی برخوردارند.

میزان این عدم تناسب گاه به حدی میرسد که یک فعالیت ساده، همچون عبور از پل جلوی ساختمانی اداری، بیمارستان، مدرسه و ...، به فتحی پیروزمندانه می ماند و تک تک اعمال روزمره به چالشی برای روبرو شدن تبدیل میشود. چالشی که حتی تصور آن نیز برای پدید آورندگان این شرایط نامناسب، سخت و گاه ناممکن است .تلاشی جانکاه که در مواقعی، کم توان را به حبس ناخواسته در گوشه ای امن ناگزیر میسازد و حضور حتی حداقلی او را نیز کمرنگ تر می نماید.

آیا لازم است است برای دستیابی به حقوق حقه شهروندی، از هزارتوی موانع و مشکلات عبور کرد و آیا واقع بینانه است که خود را به صرف زندگی درچنین شهری، شهروند بشماریم؟


آناهیتا عناصری