موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_318308Screen_Shot_2019-01-09_at_10.53.16_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه هماوردی با کیوریتوری


نمایشگاه هماوردی با کیوریتوری

files_exhibition_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.53.16_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نمایشگاه هماوردی با کیوریتوری: آسیه سلیمیان و کاتارینا ماریا راب در نگارخانه ماه مهر 
در جهان امروز مرحله‌ی جدیدی از تحولات نظام سرمایه‌داری را شاهدیم که با نفوذ رسانه‌ای، فروپاشی و جابجایی مرزهای اقتصادی و سیاسی، و همین‌طور با در دست گرفتن تولید و تحمیل آن، به دنبال مهار و یکدست‌سازی جهان است. با تسلط ابرکمپانی‌ها بر جهان، تغییراتی در سراسر جوامع رخ می‌دهد که در فرهنگ، ساختارهای خصوصی و اجتماعی از جمله خانواده، نسل جوان، روابط زن و مرد و غیره، تأثیر بسیاری می‌گذارد. همچنین الگوهایی می‌سازد که روابط ما را تعریف و یکسان‌ سازی می‌کند. در این نظام با مهندسیِ روابط انسانی و فرهنگی و ضرورت‌های تکنیکی و «اصلاح» سنت‌ها و ساختارهای بومی، انواع رویه‌های محروم‌سازی، بهنجارسازی و نظم‌ بخشی به کار گرفته می‌شود که «حکمرانی» بر افراد و گروه‌ها را تسهیل می‌کند. و در نهایت، به شکل‌گیری قدرت‌های نوینی می‌انجامد که از روش‌های سنتی حکومت‌داری متمایز است. در این روش، با اشکال متفاوتی از مهار اجتماعی و همین‌طور اِعمال قدرت و سرکوبگری درونی، توسط خود افراد روبه رو هستیم. 
این نمایشگاه با موضوع «خویش تن، قدرت، سیاست» و با عنوان «هماوردی»، تلاشی است برای نشان دادن دیدگاه هنرمندان معاصر نسبت به لزوم تغییرات در جامعه و همچنین تفسیر آن‌ها با هدف شفاف‌سازی و ساختن جهانی بهتر. نمایشگاه «هماوردی» رویدادی بین‌المللی است که هنرمندان ایرانی، آلمانی، ایتالیایی، سوئیسی، مراکشی و مصری را گرد هم آورده تا دیدگاه آن‌ها را نسبت به این موضوع بررسی کند. 

آسیه سلیمیان 
دی ماه 1397 

هنرمندان: 
ریما اسلام مسلک( ایران)، ماهی بینه بینه( مراکش)، مصطفی چوبتراش( ایران)، آندرئا سالوینو(ایتالیا)، مینا طلایی(ایران)، نگار عالم زاده گرجی(ایران)، علی و رامیار( ایران)، احمد کامل(مصر)،دیوید کریپندورف( آلمان)، الیزابت مسه( سوئیس) 

گشایش: 21 دی ماه 1397  
ساعت 16-20 
نمایشگاه تا 8 بهمن ماه ادامه دارد.