موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_633062Screen_Shot_2018-09-05_at_11.13.03_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی طراحی مدرن


نمایشگاه گروهی طراحی مدرن

files_exhibition_Screen_Shot_2018-09-05_at_11.13.03_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
فکر کردن و نوشتن در مورد اثری که در نتیجه خط خطی‌های بی واسطه به وجود آمده تقریبا غیر ممکن است، چون به شدت فردی و رها شده و غیر قابل توصیف می‌باشد. به همین دلیل هرکسی را به دنبال لحن و ذهن  خواهد کشاند. 
نمایشگاه حاضر، حاصل به کارگیری عملی برنامه‌هایی است که هدف آن آزادسازی توانایی‌های بنیادین ادراکاتی است که اشراف به نیروهای فردی و فیزیکی همچون" حس لامسه،حرکت، فشار و سنگینی و... اغراق در فرم" با تاکید بر احساس و حالت در دراز مدت است. فعالیت مستمر عملی برنامه‌ها، زنجیره وار و به هم پیوسته، سیستماتیک و آکادمیک در درازمدت به خلاقیت و شناختِ فرم بیانگر منجر خواهد شد. 
یعقوب عمامه پیچ 
شهریور97

گشایش: جمعه ۱۶ شهریور ماه
نمایشگاه تا ۲ مهر ماه ادامه دارد.
ساعات بازدید: ۱۵ تا ۲۰/ جمعه: ۱۶ تا ۲۰