موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_exhibition_594927Screen_Shot_2018-07-22_at_12.51.41_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی نقاشی «آبی، زرد، قرمز»


نمایشگاه گروهی نقاشی «آبی، زرد، قرمز»

files_exhibition_Screen_Shot_2018-07-22_at_12.51.41_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png


نمایشگاه گروهی نقاشی «آبی، زرد، قرمز» به اهتمام نصرت‌اله مسلمیان در گالری ماه مهر برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه آثاری از آناهیتا محب‌علی، علی قطبی، حمید خیام‌زاده، محجوب ظهوریان پر‌دل و هوناز آفاقی به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایشگاه «آبی، زرد، قرمز» از تاریخ  ۵ مرداد ۱۳۹۷ تا ۲۲ مردادماه میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
زمان بازدید در طول هفته از ساعت ۱۵ تا ۲۰ و روزهای جمعه‌ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.

کار خلاقانه ضرورتی است که از دیرباز انسان‌ها چه در شکل زندگی فردی و چه اجتماعی  نیاز به آن را در تمامی زندگی احساس کرده و به آن پرداخته‌اند. درک محدودیت‌ها در مواجهه با طبیعت و در برابر قرارداد‌ها و میثاق‌های اجتماعی و ایدئولوژیک نیاز به فعالیت در عرصه هنر را اجتناب نا پذیر می‌کند. در مواجهه و تقابل با آن محدودیت‌ها است که پرداختن به هنر در واقع نمایش شکلی از تجربه رهایی و آزادی می‌تواند باشد.

آثار موجود در این مجموعه که حاصل تلاش گروهی از کنش‌گران عرصه هنر می‌باشد، خود اقدامی است در همین راستا. 

نصرت‌اله مسلمیان

مرداد ۹۷