موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_348027Screen_Shot_2018-06-27_at_11.23.46_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی هنرهای ترکیبی


نمایشگاه گروهی هنرهای ترکیبی

files_exhibition_Screen_Shot_2018-06-27_at_11.23.46_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
مرز؛  
نمایشگاه گروهی هنرهای ترکیبی 
با راهنمایی پویا آریانپور 
تمام خیال‌ها برآمده  است از قصّه‌ی سرزمینی حاصلخیز.خاکی است پربها، پس هر ذره از خاک را نگهبانیست و مرزی در میان. 
گشایش: 8 تیرماه 1397 
ساعات بازدید: 15-20 / جمعه‌ها: 16-20 
نمایشگاه تا 10 تیر ماه ادامه دارد