موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸
files_exhibition_900.400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نمایشگاه عکس های نصرالله کسرائیان


نمایشگاه عکس های نصرالله کسرائیان

files_exhibition_kasraian[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg


این نمایشگاه  از 23 آبان تا 3 آذر 1393 ادامه دارد.

ساعات بازدید: همه روزه از ساعت 16 الی 20

گالری در تعطیلات رسمی و روزهای جمعه تعطیل است.