موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_514194site[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نمایشگاه گروهی نقاشی


نمایشگاه گروهی نقاشی

files_exhibition_site_square[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

افتتاحیه جمعه 23 خرداد ماه از ساعت 16 تا 20
نمایشگاه تا 2 تیر ادامه دارد / ساعات بازدید 16 تا 20
نگار آتش افروز . ساناز آبایی . لادن بینش . لولیتا برات پور . تامارا پریش گلی .  نگین جواهری . محسن حسین مردی . طلا درنگی نرگس سلیمان زاده . شقایق فریادشیران . علیرضا میرزارضایی . عاطفه محمدپور . ژینوس میثاقی . نیلوفر محمدی فر