موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_33705850.400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نمایشگاه گروهی ماتریس


نمایشگاه گروهی ماتریس

files_exhibition_107727400.400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

(2 تا 12 خرداد ماه 1393)
بنفشه احمدزاده. سمیرا البرز کوه. مژده اترک. مهدیه پازوکی. یلدا خواجه زاده. لیلا فتحی زاده. الهام فلاحی.  زهرا قیاسی. هدا نجفی. سارا نیروبخش. پیام ناصر. آرمان یعقوب پور.
افتتاحیه  جمعه 2 خرداد ماه.از ساعت 16 تا 20.
نمایشگاه تا 12 خردادماه ادامه دارد.
ساعات بازدید 16 تا 20 می باشد.