موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_ganji_800X400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نمایشگاه نقاشی های پری یوش گنجی


نمایشگاه نقاشی های پری یوش گنجی

files_exhibition_ganji_400X400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نمایشگاه نقاشی های کوچکِ کوچ پری یوش گنجی با عنوان سپیده دمان در گالری ماه مهر

افتتاحیه: 5 اردیبهشت 1393 از ساعت 16 الی 20

اختتامیه: 29 اردیبهشت 1393

شایان ذکر است روز افتتاحیه با سخنرانی "پری یوش گنجی" و "محمودرضا بهمن پور" مدیریت نشر نظر به بهانه چاپ کتابچه نقاشی های کوچکِ کوچک سپیده مان همراه خواد بود.