موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_400_850_A_B_poster_detail[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

تمایشگاه گروهی کتاب هنرمندان


تمایشگاه گروهی کتاب هنرمندان

files_exhibition_site-1[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

( 13 تا تا 30 اردیبهشت ماه )مریــــم اسپندی . ناصر تیمورپور . همـــــا دلورای .رامین رحیمی .زهـرا زواره . بکتاش سارنگ .سینا سیفی .رضا صدیقیان کاشی .مونا صفاری نیا .فوآد فراهانی .حبیب فرج آبادی .مریـــم فرشاد .فریما فــولادی .شهـــره گل‌‌آزاد. بهــزاد متبحری .گـــــــروه 20×20 ( پریســــا فروتن، سحـــر فرج زاده، مهــــرنوش اســـکندری).    

   نشست نقد و بررسی: پنجشنبه 19 اردیبهشت ساعت 16
   با حضور:    مهدی حسینی . حمید سوری . ساعد مشکی

شرح اول
«کتاب هنرمندان»، شیئی کتاب‌‌مانند است که به خودی خود به عنوان یک اثر هنری در نظر گرفته می‌‌شود. «کتاب هنرمندان» پدیده‌‌ای معاصر است، بدین‌‌معنا که از آغاز دهه 60 ، هنرمند کتاب را به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات مورد سؤال قرار داد؛ او کتاب را به عنوان وسیله بیان کشف نمود. هنرمند در کتاب و با کتاب امکان یک آفرینش هنری را یافت.
این آثار با در نظر داشتن کارکرد کتاب (قابلیت خواندن و مشاهده)، حال، به عنوان رسانه‌‌ای مستقل و قدرتمند مطرح هستند که از پذیرفتن تعریفی مشخص و واحد دوری می‌‌جویند؛ با هر روش و ماده‌‌ای تولید می‌‌شوند و در هر سطحی چه موقتی، آرشیوی و یا حتی دیجیتال قابل تصورند.
باید در نظر داشت که «کتاب هنرمندان» دفترچه طراحی، کتاب تصویرسازی، کاتالوگ نمایشگاه، شکل مقدماتی یک اثر هنری، کتاب‌‌سازی، و مجسمه توسط کتاب نمی‌‌باشد.
«کتاب هنرمندان» اثری خودآگاه است که با انعطاف‌‌پذیری به هر مورد و عامل زیبایی‌‌شناسی، رسانه‌‌ای گسترده، تجربی، ایده‌‌محور و چندوجهی را ارائه می‌‌کند. پتانسیل بینارشته‌‌ای، خودانتشاری و خودتعریفیِ «کتاب- هنرمندان»، از آن رسانه‌‌ای زنده و پویا ساخته است برای خلاقیت هنرمند.
نمایشگاه پیش‌‌رو تلاشی است از جانب جمعی چهار نفره در راستای معرفی این رسانه در ایران. این نمایشگاه در ساختاری پژوهشی، پروژه‌‌ای باز و ادامه‌‌دار است که اینک با این گروه از هنرمندان همراه شده است و بر آن‌‌ست تا همراهانی دیگر را نیز پذیرا باشد.

شرح دوم
«کتاب هنرمندان» شیئیتِ مفهومی است که به اصالت ساختش در دستان هنرمند، مرزهای شیء-هنر را نیز پشت سر میگذارد تا تنها به عنوان اثری ناب، نمود ایده باشد. رسانهای برای تجربه و فرصتی برای ظهور آنچه که "چند وجهی" نامیده میشود.
جزوات، مانیفستها و نشریات جنبشهای آوانگارد نیمه آغازین سده بیستم، از کانستراکتیویستهای روسی تا باوهاوس، دادا و سورئالیسم تا نهایتا پاپ آرت پیشگویان عرصهای بودند که از دهه 60 با حرکتهای کانسپچوالیستها هستی خود را به عنوان مفهوم هنری مستقل اثبات کرد. فعالیتهای هنرمندان و گروههای مستقل در آن دوره پایهگذار برنامهای شد که اینک بطور رسمی «کتاب هنرمندان» میشناسیمش. در این راستا مجموعه آثار هنرمندانی همچون دیتر روت و اِد روشا اعتباری به آن بخشید که غنا و ظرفیتش، تمرکز موزهها، مجموعهها، مؤسسات و دانشگاههای تخصصی فعال در این حوزه را در پی داشت.
کتاب با پیوستاری از مفاهیم "فضا"، "زبان"، "ساختار" و "خوانش"، رسانهای زنده و پویا برای خلاقیت هنرمند است تا در فرمی مستقل با تک پرسوناژ خود (هنرمند)، ایدهها، تخیلات و رویاها را مانیفست کند؛ راهی تازه برای ارتباط که خوانشِ فرایند فکر را میسر میسازد. چنین پتانسیلی، «کتاب هنرمندان» را به رسانهای گسترده، تجربی، ایدهمحور و چند وجهی تبدیل ساخته است که گنجایش بینارشتهایاش موقعیتی باشد برای شناوری هنرمندانی از رشتههای مختلف. از همین روست که ما نام آن را همراه واژگانی دیگر همچون ویدئو- ، اینستالیشن- ، پرفرمنس- و ... در آثار خالقانی از حوزههایی گوناگون شاهد هستیم.
پیش از این تنها رویداد برجسته در این رابطه، نمایشگاهی بود با عنوان کتاب هنرمندان که در سال 1356 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. نمایشگاه پیشرو (در قالب پروژهای باز و ادامهدار)، تلاش در معرفی این رسانه در ایران دارد و بر آنست تا همراهانی دیگر را نیز پذیرا باشد.

رضا صدیقیان/ فوآد فراهانی/ مریم فرشاد/ فریما فولادی
اردیبهشت 1392


IMG_8681.JPG IMG_8699.JPG IMG_8703.JPG IMG_8704.JPG IMG_8712.JPG IMG_8718.JPG IMG_8720.JPG IMG_8723.JPG IMG_8724.JPG IMG_8735.JPG IMG_8755.JPG IMG_8742.jpg