موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_850.400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

مجسمه های پوشیدنی. گروه زرک


مجسمه های پوشیدنی. گروه زرک

files_exhibition_400.400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

تاریخ بازدید: 27 بهمن تا 23 اسفند

سهراب ابراهیم- امیر موسوی زاده- سوسن مستوفی- روشنک رمضانی- نازمریم شیخها- حسنا اربابی- فریش البرزکوه- آتس سا خدایار- کورش آمری- مهروز بلادی- ازاده جعفریان- سحر دوستار- سارا رزمی- لیلی طاهری- اناهیتا عناصری- سپیده نوری- آیدا قنایی- سهیلا ایلدار- سارا ویژه- سمیرا عینی- مریم طبایی- سوگل جمعدار- نیلوفر صالحی- نریمان نخجیری- آتنا اخوان- آزاده طبیبیان- مهسا خیرخواه- شبنم افرند- سمانه معیری- علی موسوی زاده