موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_532899site1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

پست پاپ، گردآورنده: بهرنگ صمدزادگان


پست پاپ، گردآورنده: بهرنگ صمدزادگان

files_exhibition_172170site2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

( 7 تا 30 مهر ماه 1391) علا ابتکار. ابراهیم اسکندری. محمد اسکندری. رضا اشلقی. شهرام انتخابی . هانی انصاری . محمود بخشی موخر. مجید بیگلری. ژینوس تقی زاده. آرش حنایی . طه حیدری . سیامک فیلی زاده . بهنام کامرانی . عباس کوثری. حسین سلطانی . بهداد لاهوتی .  مهرداد میرزایی . هادی نصیری. مینا نوری

نشست نقد و بررسی: چهارشنبه 19 مهرماه از ساعت 18 تا 20

یـکی از گرایشات بصری رو به گسترش و مشهود در سالهای اخیر هنر معاصر ایران رویـکردی است که در ظاهر، به گرته برداری از ویژگی های سبـکی پاپ آرت می پردازد، اما در باطن نسبتی با ظاهرگرایی پاپ نداشته و روایات و گرایشات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود نهان دارد.

بهرنگ صمدزادگان