موسسه ماه مهر

۲۴ آذر ۱۳۹۸
files_exhibition_850x400[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نمایشگاه گروهی، شخصی/عمومی


نمایشگاه گروهی، شخصی/عمومی

files_exhibition_400x400[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

(17 تا 29 شهریور ماه 1391)رامین بیرقدار- مرجان تقوی- مهدی خواجه- مهسا زنجانی- امیر سخایی- سهیل سلطانی- نرجس ضیاءالملک- میثم یعقوبی

شخصی/عمومی

از آنجا که فردیت و فردگرایی در جامعه ما محلی از اعراب نداشته، امر شخصی هیچ گاه به رسمیت شناخته نشد و تمایز آن با امر عمومی مورد توجه و بررسی قرار نگرفت. به همین دلیل زمانی که شعار «امر شخصی، سیاسی است» در جهان توسط زنان مطرح شد، توجه ما نسبت به آن برانگیخته نشد. اما در چند سال اخیر با پیچیده شدن و در هم تنیدگی امر عمومی و خصوصی- تا آنجا که...نه تنها تضاد که تمایز این دو غیرممکن مینماید- و همزمانی آن با حاد شدن دخالت های بیش از اندازه در امر شخصی در جامعه، حساسیت ها و توجهاتی نسبت به آن جلب شده است.
بدون هیچ توضیح نظری یا طرح دیدگاه شخصی، موضوع شخصی/عمومی را با تعدادی از دوستانی که با من کارگاه ایده-ارائه داشتند، در میان گذاشتم و به دنبال آن نمایشگاه حاضر شکل گرفت. دغدغه های مختلف، مصداق های متفاوت، رویکردهای متنوع با طیف وسیعی از موضوعات از دندان گرفته تا سرطان، از بدن تا فضای تبلیغات، از پنجره همسایه تا فضای مجازی وشبکه های اجتماعی، از سیاست هویت تا خود عکاسی، همه حکایت از حساسیت های متنوع نسل جدید به این موضوع دارد.
حمید سوری
مرداد 1391