موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_3_(1)[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

دوره جدید جواهرسازی در ماه مهر


دوره جدید جواهرسازی در ماه مهر

files_events_4567821[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره جدید "جواهر سازی" تابستان 94 توسط خانم مونا پاد و زیر نظر استاد پرویز تناولی در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای ثبت نام در این دوره می توانند با بخش آموزش موسسه تماس بگیرند.