موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_mahemehr[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

جلسه ی معرفی دوره جدید مجسمه سازی در ماه مهر


جلسه ی معرفی دوره جدید مجسمه سازی در ماه مهر

files_events_ئهر2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

موسسه ی ماه مهر به زودی اقدام به برگزاری دوره ی جدید مجسمه سازی، شامل دوره های مبانی یک و دو  و حجم یک و دو خواهد نمود. به همین منظور روز دوشنبه 7/ اردی بهشت ساعت 10 صبح نشستی با موضوع معرفی این دوره و با حضور اساتید دوره در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد. 

علاقه مندان شرکت در این جلسه می توانند برای رزرو با بخش آموزش و کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل کنند.