موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_ax[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

دوره ی جدید مبانی هنرهای تجسمی برای عکاسان


دوره ی جدید مبانی هنرهای تجسمی برای عکاسان

files_events_ax2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره ی جدید "مبانی هنرهای تجسمی برای عکاسان:از زاویه ای اجتماعی" زیر نظر استاد علی مراد عناصری به زودی در ماه مهر روزهای پنج شنبه، ساعت 14 تا 17 برگزار خواهد شد.

علاقه مندان تا دوم/ ادی بهشت فرصت ثبت نام دارند و دوره از سوم/ اردی بهشت آغاز خواهد شد.