موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_critic1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

دوره جدید کارگاه مبانی نقد و تحلیل هنر


دوره جدید کارگاه مبانی نقد و تحلیل هنر

files_events_critic2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره ی جدید" کارگاه مبانی نقد و تحلیل هنر " زیر نظر  استاد حمید  کشمیرشکن  به زودی در ماه مهر روزهای طی چهار جلسه  23 - 24  و 30 - 31 تیرماه  از ساعت: 10 الی 13- 13 الی 17 برگزار خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر با کارگاه مبانی نظری نقد و تحلیل هنر، می توانید مصاحبه با آقای دکتر کشمیرشکن را در اینجا مطالعه کنید.