موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_3389362[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

کارگاه نگارش متون تخصصی هنری


کارگاه نگارش متون تخصصی هنری

files_events_essay_writing-2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوره ی جدید کارگاه نگارش متون تخصصی هنری در امتداد «کارگاه نقد هنر» آغاز شد. این دوره بر چگونگی استفاده عملی از مباحث مطرح شده در آن کارگاه جهت نگارش متون و مقالات تخصصی هنری متمرکز می شود. با بررسی نمونه‌ها و تحلیل آنها به همراه مشارکت شرکت کنندگان، در ادامه کارگاه به آموزش اصول و روش‌های نگارش این متون می‌پردازد. در این راستا به تفاوت متون و مقالات تخصصی با نقدهای ژورنالیستی و سایر اقسام نگارش نقد (استیتمنت هنرمند، مقدمه نمایشگاه، پروپوزال) توجه می‌شود.

این کارگاه چهار روزه در مجموعِ  24 ساعت، طی 29، 30 بهمن ماه و 6 و 7 اسفند برگزار خواهد شد. 
 زمان هر جلسه ی کارگاه 6 ساعت از 10-13 و 14- 17 است.
شایان ذکر است شرکت در همه روزها در گارگاه الزامی است.