موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Kitch_-_web_2[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

بازخوانی مفاهیم کلیدی: مفهوم کیچ


بازخوانی مفاهیم کلیدی: مفهوم کیچ

files_events_Kitch_-_web[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

بهرنگ صمدزادگان در  روز دوشنبه سوم مهر ماه  ساعت 18 تا 20 زیر نام بازخوانی مفاهیم کلیدی سخنرانی می کند و مفهوم کیج را از دیدگاه خود شرح می دهد.

حضور علاقه مندان به این سخنرانی در ماه مهر آزاد است .