موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_events_1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نتایجِ نهایی فراخوانِ کنش، بیان، خلاقیت اعلام شد.


نتایجِ نهایی فراخوانِ کنش، بیان، خلاقیت اعلام شد.

files_events_6109782[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

دوستان عزیز

نتایج نهایی برگزیدگان فراخوان کنش، بیان، خلاقیت به شرح زیر اعلام شد:

 فریش البرزکوه،مهرنوش اسکندری، یوشا بشیر، مهسا بحرینیان، جعفر پاکروان، مینا تفضلی، سحر خیطان، شیرین داوودیان، لیلا رضوانی، محمود ساکی، لیلا شاه محمدی، نرگس شفیعی، هانیه صدری، مهدی طالش خانی فرد، شیوا عراقیانفر، شکوفه غفاری،  نازلی قاسمی، علی کائنی، محمد کاظم زاده، اعظم گلکار، یسری مجتهدی، امیر محمدزاده، امیر مخبر، مهسا مرسی، ساره مصباحی،  مهدیه مهریزی نیا، مرجان نعمتی، افروز ودودی

از دوستانِ دیگری که در فراخوان شرکت کرده اند خواهشمند است در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ 4، 5 و 6 شهریور از ساعت 16 تا 20  جهت دریافت آثار خود به موسسه ماه مهر مراجعه کنند. با توجه به اینکه آثار روی کاغذ و آسیب پذیر هستند، خواهشمند است، در زمان تعیین شده  به موسسه ماه مهر مراجعه نمایید.