موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-06-22_at_11.39.25_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نشست مناسب سازی فضای شهری برای کم توانان


نشست مناسب سازی فضای شهری برای کم توانان

files_events_501697Screen_Shot_2019-06-22_at_11.39.25_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

موسسه فرهنگی هنری ماه مهر در پیوند با نمایشگاه "شهر کم توانان و حق شهروندی" نشستی را با عنوان"مناسب سازی فضای شهری برای کم توانان"
             (نشست آسیب شناسی)
با حضور:
•  مهندس نورانی (رئیس کمیته بازنگری ضوابط و مقررات شهرسازی برای کم توانان)
•  دکتر عاروان ( مدیر عامل جامعه معلولین ایران)
•  دکتر نوذری (مدیر بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات وزارت راه ، مسکن و شهرسازی)
•  آناهیتا عناصری (گردآورنده نمایشگاه)
روز یکشنبه دوم تیرماه در ساعت 18برگزار می کند. ماه مهر این نمایشگاه را برای توجه بخشیدن مدیریت شهری به ضرورت مناسب سازی شهر برای پیشگیری از انزوای کم توانان و رعایت حق شهروندی این قشر از جامعه تدارک دیده است. این نمایشگاه تا هشتم تیرماه همه روزه از ساعت پانزده تا بیست در نگارخانه ماه مهر برای بازدید عموم برقرار است.
زمان: یکشنبه دوم تیرماه ساعت 18
مکان: نگارخانه ماه مهر
نشانی: خیابان آفریقا- کوچه نیلوفر- شماره هفت