موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.53.44_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز استاد فرامرز پیلارام


زادروز استاد فرامرز پیلارام

files_events_328376Screen_Shot_2019-04-11_at_3.53.44_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیست و یکم فروردین ماه، زادروز استاد فرامرز پیلارام نقاش و خوشنویس ایرانی 

فرامرز پیلارام (1316-1362 شمسی) یکی از نمایندگان مکتب سقاخانه و در زمره نخستین کسانی بود که ویژگی و امکانات صوری خط- نوشته و یا خوشنویسی سنتی را در نقاشی نوگرای ایرانی آزمودند. در آثار اولیه اش، به مدد مهرزنی، زمینه ای کتیبه گونه برای صور هندسی ساده یا نشانه های مذهبی ایجاد می کرد. بعداً پیلارام به خوشنویسی – به خصوص نستعلیق و شکسته نستعلیق- روی آورد. وی با بهره گیری از الگوی سنتی سیاه مشق دست به تجربه هایی بسیار متنوع زد. این تجربه ها مشتمل بود بر انواع ترکیب بندی های هندسی با بافت نگارشی، طرح های خوشنویسانه، سیاه مشق های رنگین و ریتم هایی از حروف برجسته نمایی شده و متداخل در یکدیگر.