موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.52.04_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز نصرالله کسرائیان


زادروز نصرالله کسرائیان

files_events_271046Screen_Shot_2019-04-11_at_3.52.04_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیست و یکم فروردین ماه، زادروز نصرالله کسرائیان، عکاس و استاد موسسه را شادباش می گوییم.