موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.46.07_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر


مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

files_events_82368Screen_Shot_2019-04-11_at_3.46.07_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر استاد بهرنگ صمدزادگان در روز 25 فروردین 98 آغاز خواهد شد که در روزهای یکشنبه و از ساعت 10:30 تا 12:30 خواهد بود.