موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.47.19_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

طراحی پارچه


طراحی پارچه

files_events_514625Screen_Shot_2019-04-11_at_3.47.19_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

مهلت ثبت نام دوره طراحی پارچه استاد مظفری تا ۲۴ فروردین است. این دوره در روزهای پنجشنبه و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.