موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.33.57_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز فرانسیسکو گویا


زادروز فرانسیسکو گویا

files_events_939398Screen_Shot_2019-04-11_at_3.33.57_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سی ام مارچ، زادروز فرانسیسکو گویا، نقاش و چاپگر اسپانیایی 
فرانسیسکو گویا در مقام نقاش دربار، سبک مغزی و خودبینی درباریان و زنان والاتبار را در نقاشی ها و باسمه هایش آشکار ساخت. در مجموعه باسمه های موسوم به کاپریس ها، رسوم کهنه اجتماعی و ریاکاری دستگاه  کلیسا را به ریشخند گرفت. هر چه سن گویا بالاتر می رفت، بیشتر به مضمون های زندگی روزمره و صحنه های خیالی آکنده از عناصر مخوف و ظلمانی می گرایید. شاید او از صحنه های دهشت باری که می آفرید (تابلوی ساتورنوس فرزندانش را می درد)، بسیار کمتر از بینندگان امروزی آثارش دچار دلهره می شد. پرده اعدام شورشیان در سوم ماه مه 1808، اوج رئالیسم نومایه اوست. این تابلو بی رحمی و خشونت از پیش تعیین شده نظامیان و ماهیت قدرت غیر شخصی آنان در برابر مردم بی دفاع را نشان می دهد. بسیاری از هنرمندان- از دلاکروا، دومیه، مانه تا کول ویتس و پیکاسو- از گویا تاثیر گرفتند، حال آنکه او طبیعت، ولاسکس و رمبرانت را استادان خود می دانست.