موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.31.47_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز پرویز تناولی


زادروز پرویز تناولی

files_events_87982Screen_Shot_2019-04-11_at_3.31.47_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سوم فروردین ماه زادروز پرویز تناولی، مجسمه ساز و استاد موسسه را شادباش میگوییم