موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.09.30_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز بهمن محصص


زادروز بهمن محصص

files_events_583308Screen_Shot_2019-04-11_at_3.09.30_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

9 اسفند زادروز بهمن محصص، نقاش، مجسمه‌ساز و مترجم پیشروی ایرانی ، به جامعه هنری گرامی باد.