موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_3.03.54_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه آزاد عکاسی


کارگاه آزاد عکاسی

files_events_992371Screen_Shot_2019-04-11_at_3.03.54_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

مهلت ارسال رزومه برای کارگاه آزاد عکاسی استاد مهران مهاجر جمعه 10اسفند است.