موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_2.58.14_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر


مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

files_events_744510Screen_Shot_2019-04-11_at_2.58.14_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نقاشی معاصر عبارت سوال برانگیزی است. چه ویژگیها و رویکردهایی در تاریخ هنر پیدا شدند تا نقاشی از تعاریف مدرنیستی فاصله گرفت؟ چالش نقاشان با روند فکری که هنر کانسپچوال آن را پیش کشید و رای به پایان نقاشی صادر کرد چگونه بود؟ نقاشی پس ازهنر کانسپچوال در دهه شصت میلادی چه رویکردهایی را پیش گرفت تا به دایره‌ی هنر معاصر وارد شد؟ تفاوت میان دغدغه‌های نقاش مدرن، پست مدرن، و معاصر چیست؟
در این دوره‌ی کوتاه این هدف را دنبال می‌کنیم تا در دو ترم به شرح و بسط مفاهیم و رویکردهای بنیادینی که سرنوشت نقاشی را از نیمه دوم قرن بیستم تا زمان حال رقم زدند بپردازیم. تفکیک مباحث مورد بررسی عبارت است از:
. مقدمه ای بر زیبایی شناسی نقاشی مدرن
. آرا و بیانیه های مینیمال و کانسپچوال
. پست مدرنیسم؛ چالشهای التقاطی
. نقاشی معاصر؛ تردیدها و تلفیقها
. نمونه های شاخص نقاشی معاصر
دوره مذکور توسط بهرنگ صمدزادگان در روزهای یکشنبه و از ساعت 10:30 تا 12:30 برگزار خواهد شد.
مهلت ثبت نام تا ۱۰ اسفند 97 است.ش