موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-04-11_at_2.53.16_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره تاریخ هنر معاصر


دوره تاریخ هنر معاصر

files_events_540275Screen_Shot_2019-04-11_at_2.53.16_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

مهلت ثبت نام  دوره تاریخ هنر معاصر استاد علیرضا سمیع آذر  تا 9 اسفند ماه 1397 خواهد بود.
 این دوره در روزهای دوشنبه و از ساعت 18:30 تا 20:30  برگزار خواهد شد. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید: 
22059131-22050639